06 Mar 2020
March 6, 2020

CHINACOAT2018

0 Comment

Sidleychem đã đến thăm Triển lãm Sơn mạ Trung Quốc từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 12 năm 2018 và gặp gỡ các khách hàng từ Đông Nam Á như Pakistan, Việt Nam, Ấn Độ trong triển lãm. Họ rất hài lòng với Hydroxyethy Cellulose (HEC) và Sodium CarboxymethylCellulose (CMC) của chúng tôi.Đặc biệt.. read more →

06 Mar 2020
March 6, 2020

Drymix mortar News

0 Comment

1. Phiên họp hóa chất xây dựng trong Hội nghị Triển lãm Sơn phủ tại châu Âu, Nürnberg, 19 Tháng 3 năm 2019 Cũng đã trở thành một truyền thống khi mà các chủ đề liên quan đến xi măng, bê tông và vữa tiếp tục được trình bày trong Hội nghị Triển lãm sơn.. read more →

06 Mar 2020
March 6, 2020

Ê-te Tinh bột

0 Comment

Tinh bột là một trong những polyme tự nhiên phong phú nhất, và bao gồm amylose và amylopectin. Các phân tử amylopectin lớn hơn nhiều so với amylase. Ê-te tinh bột được biến đổi hóa học từ tinh bột. Tinh bột ê-te là một trong những nguyên liệu thô mang lại lợi nhuận nhất cho.. read more →

06 Mar 2020
March 6, 2020

Ê-te Cellulose

0 Comment

Ê-te cellulose là các dẫn xuất cellulose mà tại đó các nhóm hydroxyl được thay thế một phần hoặc hoàn toàn bởi các nhóm ê-te. Trong các sản phẩm vữa hỗn hợp khô, việc bổ sung cellulose có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của vữa. Do đó, nó là một chất phụ gia.. read more →

Trong vữa khô, cellulose ether đóng vai trò giữ nước, làm dày và cải thiện chất lượng xây dựng. Chất lượng giữ nước tốt đảm bảo vữa sẽ không bị hóa cát, bị bụi và giảm độ bền do thiếu nước, hydrat hóa xi măng chưa hoàn thiện, hiệu ứng hóa dày khiến độ bền kết.. read more →