Độ mịn cũng là một chỉ số chất lượng quan trọng đối với cellulose ether. Yêu cầu Hydroxypropyl Methylcellulose đối với vữa khô là dạng bột, hàm lượng nước thấp và độ mịn ở ngưỡng 20% -60% của kích thước hạt nhỏ hơn 63um. Độ mịn ảnh hưởng đến độ hòa tan của cellulose ether… read more →

Độ nhớt là một trong những thông số quan trọng đối với chất lượng của Methylcellulose Hydroxypropyl. Hiện tại, các nhà sản xuất Methylcellulose Hydroxypropyl khác nhau sử dụng các phương pháp và công cụ khác nhau để kiểm tra độ nhớt của Hydroxypropyl Methylcellulose. Các phương pháp chính là Haake Rotovisko, Hoppler, Ubbelohde và.. read more →

Khả năng giữ nước là một đặc tính quan trọng của cellulose ether và đây cũng là điều mà nhiều nhà sản xuất vữa hỗn hợp khô nội địa quan tâm, đặc biệt với những nhà sản xuất ở khu vực phía nam nơi có nhiệt độ cao. Các yếu tố ảnh hướng tới tác.. read more →

Khái niệm cơ bản về ê-te xen-lu-lô Trong vữa khô, phụ gia ê-te xen-lu-lô vô cùng thấp nhưng chất này có thể cải thiện đáng kể chất lượng của vữa ướt, đây là chất phụ gia chính tác động tới chất lượng của cấu trúc vữa. Ê-te xen-lu-lô thường được tạo từ xơ tự nhiên và.. read more →

Các loại chất phụ gia vữa trộn khô Chất phụ gia vữa trộn khô thường là chất phụ gia đặc biệt có thể cải thiện đáng kể hiệu năng của Vữa trộn khô và đáp ứng các yêu cầu chất lượng kỹ thuật cũng như điều kiện xây dựng khác nhau. Theo các yêu cầu.. read more →