Hỗn hợp bả tường là một lớp mỏng làm bằng vữa bả, có thể chia làm hai loại là bả một thành phần (bột hồ và bột khô) và bả hai thành phần (gồm bột và chất lỏng) tùy theo hình thức hoàn thiện. Bả vữa khô dùng polyme hữu cỡ hoặc hóa chất vô cơ như chất kết dinh.. read more →

I.  GIỚI THIỆU Trong công nghiệp vữa trộn khô hiện đại, một số lượng lớn phụ gia được sử dụng nhằm điều chỉnh đặc tính lưu biến. Công thức vữa trộn thường là hỗn hợp hơn mười loại nguyên liệu khác nhau và quá trình phát triển các công thức như thế đòi hỏi sự.. read more →