12 Feb 2019
February 12, 2019

CHINACOAT2018

0 Comment

Sidleychem đã đến thăm Triển lãm Sơn mạ Trung Quốc từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 12 năm 2018 và gặp gỡ các khách hàng từ Đông Nam Á như Pakistan, Việt Nam, Ấn Độ trong triển lãm. Họ rất hài lòng với Hydroxyethy Cellulose (HEC) và Sodium CarboxymethylCellulose (CMC) của chúng tôi.Đặc biệt.. read more →

12 Feb 2019
February 12, 2019

Drymix.info

0 Comment

1. Phiên họp hóa chất xây dựng trong Hội nghị Triển lãm Sơn phủ tại châu Âu, Nürnberg, 19 Tháng 3 năm 2019 Cũng đã trở thành một truyền thống khi mà các chủ đề liên quan đến xi măng, bê tông và vữa tiếp tục được trình bày trong Hội nghị Triển lãm sơn.. read more →