Liên hệ

Thông tin liên lạc

Hãy liên lạc với chúng tôi ngay nếu bạn có nhu cầu xem mẫu hay bất kỳ loại tài liệu nào như bảng thông tin sản phẩm, bảng thông tin an toàn, công thức pha chế hoặc tài liệu thông số kỹ thuật. Vui lòng điền theo mẫu dưới đây kèm theo yêu cầu và thông tin công ty của quý vị. Yêu cầu của quý vị sẽ được chuyển tới giám đốc bán hàng của chúng tôi và thường bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng 48 giờ.