Ứng dụng của Cellulose Ether trong vữa khô   Trong vữa khô, cellulose ether đóng vai trò giữ nước, làm dày và cải thiện chất lượng xây dựng. Chất lượng giữ nước tốt đảm bảo vữa sẽ không bị hóa cát, bị bụi và giảm độ bền do thiếu nước, hydrat hóa xi măng chưa.. read more →

Độ mịn của Cellulose Ether (Ê-te Xen-lu-lô)   Độ mịn cũng là một chỉ số chất lượng quan trọng đối với cellulose ether. Yêu cầu Hydroxypropyl Methylcellulose đối với vữa khô là dạng bột, hàm lượng nước thấp và độ mịn ở ngưỡng 20% -60% của kích thước hạt nhỏ hơn 63um. Độ mịn ảnh.. read more →

Độ nhớt của Cellulose Ether (Ê-te Xen-lu-lô)   Độ nhớt là một trong những thông số quan trọng đối với chất lượng của Methylcellulose Hydroxypropyl. Hiện tại, các nhà sản xuất Methylcellulose Hydroxypropyl khác nhau sử dụng các phương pháp và công cụ khác nhau để kiểm tra độ nhớt của Hydroxypropyl Methylcellulose. Các phương.. read more →

Khả năng giữ nước của Cellulose Ether (Ê-teXen-lu-lô)   Khả năng giữ nước là một đặc tính quan trọng của cellulose ether và đây cũng là điều mà nhiều nhà sản xuất vữa hỗn hợp khô nội địa quan tâm, đặc biệt với những nhà sản xuất ở khu vực phía nam nơi có nhiệt.. read more →

Công dụng của của Ê-te Tinh bột trong Vữa trộn sẵn   I. GIỚI THIỆU Trong công nghiệp vữa trộn khô hiện đại, một số lượng lớn phụ gia được sử dụng nhằm điều chỉnh đặc tính lưu biến. Công thức vữa trộn thường là hỗn hợp hơn mười loại nguyên liệu khác nhau và.. read more →