Công dụng của của Ê-te Tinh bột trong Vữa trộn sẵn   I. GIỚI THIỆU Trong công nghiệp vữa trộn khô hiện đại, một số lượng lớn phụ gia được sử dụng nhằm điều chỉnh đặc tính lưu biến. Công thức vữa trộn thường là hỗn hợp hơn mười loại nguyên liệu khác nhau và.. read more →

Các loại và nguyên tắc lựa chọn đối với Các chất phụ gia cho vữa trộn khô   Các loại chất phụ gia vữa trộn khô Chất phụ gia vữa trộn khô thường là chất phụ gia đặc biệt có thể cải thiện đáng kể hiệu năng của Vữa trộn khô và đáp ứng các.. read more →

Khái niệm cơ bản về ê-texen-lu-lô Trong vữa khô, phụ gia ê-te xen-lu-lô vô cùng thấp nhưng chất này có thể cải thiện đáng kể chất lượng của vữa ướt, đây là chất phụ gia chính tác động tới chất lượng của cấu trúc vữa. Ê-texen-lu-lô thường được tạo từ xơ tự nhiên và được.. read more →

Hỗn hợp bả tường là một lớp mỏng làm bằng vữa bả, có thể chia làm hai loại là bả một thành phần (bột hồ và bột khô) và bả hai thành phần (gồm bột và chất lỏng) tùy theohình thức hoàn thiện. Bả vữa khô dùng polyme hữu cỡ hoặc hóa chất vô cơ.. read more →