Hiệu quả về độ quánh và chống chảy xệ là những chỉ số rất quan trọng. Vữa phải dễ thi công, với độ quánh và không chảy loang khi thi công như vữa đặc. Các đặc tính tương tự cần phải có trong keo dán gạch, là đặc tính giúp giữ những viên gạch nặng vuông góc vào tường.

  1. Phương pháp kiểm tra độ quánh –

Tiêu chuẩn quốc tế EN 1015-3 về phương pháp kiểm tra vữa tươi – phần 3 (bao gồm bản sửa đổi A1: 2004) xác định phương pháp kiểm tra độ quánh bằng cách áp dụng bàn nảy; trong khi tiêu chuẩn EN 1308 xác định phương pháp kiểm tra đo độ chống trượt trong chất kết dính gạch.

  • Đặc tính chống trượt phù hợp và độ quánh tốt nhất có thể đạt được bằng cách điều chỉnh độ nhớt và kích thước hạt cellulose ether. Độ quánh của vữa tăng lên theo mức độ tăng của độ nhớt và lượng phụ gia. Kích thước hạt càng mịn, độ quánh ban đầu của vữa tươi càng tăng.
  • Các sản phẩm cellulose ether biến đổi có tác dụng quan trọng tới các yếu tố của vữa như sau –

A. Cải thiện khả năng chống trượt;

B. Cải thiện hiệu quả thi công;

C. Tăng nhu cầu nước;

D. Tăng hiệu quả làm dày;

E. Giảm độ dính vào dụng cụ thi công;

F. Tăng chất lượng vữa;

G. Kéo dài thời gian hoạt động.

  • Hiệu quả làm dày của cellulose ether biến đổi thường cao hơn so với kết quả của bản thân cellulose ether.

Leave a Reply

Your email address will not be published.