A. Tính chất lưu biến của ê-te tinh bột trong máy và vữa phun

Ete tinh bột ngăn tình trạng loang chảy của vữa và tăng cường các tính chất khi bơm. Chúng dễ dàng phân phối đồng đều trong vữa vì chúng có độ nhớt thấp, có thể hòa tan nhanh, thay đổi và bổ sung tính lưu biến cho vữa thạch cao.

Điều này cho thấy khi có tác dụng của ngoại lực, độ nhớt của vữa sẽ giảm để đảm bảo hiệu suất bơm tốt. Mặt khác, khi loại bỏ ngoại lực, độ nhớt sẽ tăng lên, do đó thạch cao có hiệu suất chống chảy xệ tốt hơn. Các đặc tính phân tán tốt và làm dày thixotropic có lợi trong việc đảm bảo các tính chất lưu biến tuyệt vời của vữa trát cơ học. Cellulose ether và tác nhân hút không khí cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong vữa trát.

Có thể điều chỉnh tốc độ làm dày tùy theo ứng dụng. Đối với các ứng dụng vữa phun, có thể sử dụng ê-te tinh bột với khả năng hòa tan nhanh, và đối với vữa trát tay, tốc độ hòa tan có thể bị chậm một chút.

Lượng ê-te tinh bột được sử dụng trong vữa rất nhỏ nhưng cải thiện hiệu suất tốt, vì vậy nó rất hiệu quả.

B. Cải thiện tình trạng rõ ràng của vật liệu lớp mỏng như vật liệu nối, keo dán thạch cao và thạch cao trang trí. Các ê-te tinh bột không phải luôn được sử dụng như chất làm đặc mà thường được sử dụng như chất biến đổi tính lưu biến. Chúng làm cho vữa có hiệu suất làm việc tuyệt vời, vữa trở nên mịn, dễ thi công và trang trí và tạo ra bề mặt hoàn hảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.