1. Các loại chất phụ gia vữa trộn khô

Chất phụ gia vữa trộn khô thường là chất phụ gia đặc biệt có thể cải thiện đáng kể hiệu năng của Vữa trộn khô và đáp ứng các yêu cầu chất lượng kỹ thuật cũng như điều kiện xây dựng khác nhau. Theo các yêu cầu chức năng khác nhau của sản phẩm, các chất phụ gia khác sẽ được bổ sung, điều này giúp mở rộng khả năng ứng dụng của Vữa trộn khô. Vữa trộn khô hiện đại vượt trội so với vữa trộn khô truyền thống. Vữa truyền thống được sản xuất bằng công nghệ phối trộn tại công trường, không thể đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn cao trong ngành công nghiệp xây dựng hiện đại, và Vữa trộn khô được điều chỉnh bằng chất phụ gia, chất lượng cao sẽ được sử dụng rộng rãi trong xây dựng trong tương lai và sẽ thay thế rộng rãi cho các loại vật liệu xây dựng khác.

Các loại chất phụ gia Vữa trộn khô khác nhau chính gồm: RDP, ê-te cellulô, ê-te tinh bột, chất phản ứng giảm nước, chất ức chế, tác nhân tạo lỗ khí, chất xúc tác, chất gia tăng lực sớm, chất xơ, dầu thixotropic, chất khử bọt.

  • Nguyên tắc Lựa chọn Cơ bản đối với chất phụ gia Vữa trộn khô

Mục đích sử dụng các chất phụ gia trong sản xuất các sản phẩm vữa bột khô chủ yếu nhằm đáp ứng các yêu cầu chất lượng của các sản phẩm khác nhau, cải thiện hiệu năng xây dựng của sản phẩm và nhận được các sản phẩm tuyệt vời cùng với chất lượng chi phí tốt. Do đó, việc sử dụng các chất phụ gia thường xuyên đòi hỏi sự kết hợp của các yếu tố, cung cấp được chất sản phẩm có chất lượng đáp ứng được các yêu cầu thiết kế. Nguyên tắc chọn thông thường là:

  1. Sử dụng các sản phẩm có hiệu suất và chất lượng cao nhiều nhất có thể để đạt được hiệu quả cao nhất đồng thờicải thiện được chất lượng với lượng chất phụ gia tối thiểu;
  2. Các chất phụ gia phải phù hợp với quy trình sản xuất và các sai khác về thiết bị sản xuất và các quy trình của các nhà sản xuất khác nhau có thể tác động tới hiệu quả phân tán của chất phụ gia, do đố chất lượng có thể không được cao;
  3. Khả năng tương thích của các chất phụ gia khác nhau phỉa được tính tới khi sử dụng cùng với nhau;
  4. Các chất phụ gia thân thiện với môi trường nên được sử dụng khi có điều kiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published.