1. Khái niệm cơ bản về ê-te xen-lu-lô

Trong vữa khô, phụ gia ê-te xen-lu-lô vô cùng thấp nhưng chất này có thể cải thiện đáng kể chất lượng của vữa ướt, đây là chất phụ gia chính tác động tới chất lượng của cấu trúc vữa.

Ê-te xen-lu-lô thường được tạo từ xơ tự nhiên và được điều chế nhờ quá trình hòa tan kiềm, phản ứng ghép (ê-te hóa), rửa nước, sấy, nghiền, v.v. Là vật liệu thô chính, chất xơ tự nhiên có thể được chia thành các loại xơ bông, xơ cây tuyết tùng, xơ sồi, v.v.

Mức độ plyme hóa của các chất xơ sẽ tác động tới độ nhớt cuối cùng của các sản phẩm. Hiện tại, các nhà sản xuất xen-lu-lô chính đều dùng xơ bông (sản phẩm phụ của nitroxen-lu-lô) làm vật liệu thô chính.

Ê-te xen-lu-lô có thể được phân loại thành loại ion và phi ion. Loại iôn thường gồm muối xen-lu-lô carboxymethyl, và loại phi ion thường gồm methylcellulose, methyl hydroxyethyl (propyl) xen-lu-lô, hydroxyethyl xen-lu-lô, v.v.

  • Phân loại ê-te xen-lu-lô

Trong vữa khô, vì xen-lu-lô ion (muối carboxymethyl xen-lu-lô) không ổn định khi có ion canxi, chất này thường ít được dùng trong các sản phẩm bột khô mà xi măng, vôi tôi được dùng làm vật liệu xi măng. Ở một số nơi ở Trung Quốc, một số loại bả ma tít (bột trét tường) trong nhà được tạo từ bột được điều chỉnh làm vật liệu xi măng chính và gấp đôi bột bay làm chất đệm, muối carboxymethyl xen-lu-lô được dùng làm chất cô đặc.

Sản phẩm này thường dễ bị nhiễm nấm và không chống được nước nên hiện ít được dùng. Hydroxyethyl xen-lu-lô cũng được dùng trong một số sản phẩm bột khô nhưng có thị trường rất nhỏ và sẽ không được trình bày ở đây. Hiện nay, ê-te xen-lu-lô được dùng trong vữa khô chủ yếu là ê tê methyl hydroxyethyl xen-lu-lô (MHEC) và ê-te methyl hydroxypropyl xen-lu-lô(MHPC), các chất này chiếm hơn tới 90% ở thị trường và tỉ lệ của ê-te methyl xen-lu-lô rất thấp. Bài viết này chỉ đề cập chính về ê-te methyl xen-lu-lô, và chủ yếu là về MHEC và MHPC.

One Response to Cách phân loại và khái niệm cơ bản về Ê-te Xen-lu-lô

[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published.