Trong các sản phẩm vữa khô, do việc bổ sung cellulose ether, một lượng nhất định bọt khí nhỏ, đồng đều và ổn định sẽ được đưa vào vữa trát mới. Do hiệu ứng bóng bong bóng, vữa có đặc tính thi công tốt – giảm độ co ngót của vữa và nứt và cải thiện tốc độ đầu ra của vữa.

Tùy thuộc vào cường độ và tính nhất quán của quá trình trộn, việc thêm cellulose ether vào vữa có thể tạo ra một lượng ổn định khoảng 20% (thể tích) không khí, cần thiết cho sự ổn định của các bong bóng trong vữa trát cách điện gốc xi măng.

Trong quá trình thi công thực tế, hàm lượng không khí trong xi măng có thể đo lường trực tiếp bằng cách đo mật độ của vữa ướt. Với việc tăng nồng độ của cellulose ether trong vữa, nồng độ không khí tăng lên, do đó mật độ của vữa ướt giảm xuống.

Cellulose ether có tác dụng làm chậm có tác dụng làm chậm quá trình hydrat hóa của vữa gốc xi măng, và hiệu ứng này sẽ được tăng cường theo tỷ lệ tăng của cellulose ether. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hydrat hóa của xi măng là: bổ sung lượng cellulose ether, mức độ ether hóa và loại xi măng

  • Ảnh hưởng của ether cellulose đến thời gian hydrat hóa của chất kết dính khoáng được phân tích bằng cách theo dõi sự thay đổi độ nhiệt hydrat hóa. Việc bổ sung cellulose ether có thể làm chậm quá trình hydrat hóa xi măng – hàm lượng càng cao thì tác động càng lớn.
  • Ảnh hưởng của mức độ ê-te hóa cellulose đối với quá trình hydrat hóa xi măng có thể đo bằng phương pháp siêu âm. Trong các giờ đầu và phạm vi 3 ngày, rất hiệu quả để phân tích sự phát triển của quá trình hydrat hóa bằng phương pháp siêu âm. Mức độ ê-te hóa của cellulose ether càng cao, ảnh hưởng đến hydrat hóa xi măng càng lớn.
  • Loại xi măng cũng có ảnh hưởng đến quá trình hydrat hóa. Thử nghiệm này dựa trên chất kết dính gạch gốm gốc xi măng, chứa 40% xi măng và 0,5% Tylose MC, và nước 25%. Nó cho thấy thời gian hydrat hóa của xi măng CEMI (xi măng Portland) là sớm và cường độ tăng nhanh. Xi măng CEMIII (xi măng xỉ lò cao) chậm hơn xi măng CEII (xi măng composite Portland) trong quá trình hydrat hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.