1). Ứng dụng trong chất kết dính gạch

Dựa trên công thức kiểm tra như sau-

A. Xi măng pooclăng (p·O, 42.5R): 37%

B. Thành phần cát: 61.2%

C. Hydroxy propyl methyl xenlulaza: 0.3%

D. Bột polymer tái phân tán : 1.5%

E. Sợi Xenlulozơ: 0.3%

Bổ sung sợi xenlulozơ vào các công thức khác nhau của chất kết dính gạch có thể giảm đáng kể khoảng cách trượt. Điều này chứng tỏ rằng sợi xenlulozơ trong chất kết dính gạch men không làm giảm khả năng thi công, mà còn cũng làm tăng khả năng chống trượt của chất kết dính gạch men.

Dựa trên một vài thí nghiệm, trộn một phần sợi xenlulozơ nhất định với vữa, cũng có thể kéo dài thời gian ninh kết của chất kết dính gạch men, cho thấy sợi xenlulozơ có tính dẫn nước tốt và giúp giữ nước. Nó có thể kéo dài thời gian ninh kết của chất kết dính gạch men thêm 5-10 phút hoặc thậm chí lâu hơn. Việc kéo dài thời gian ninh kết có thể nâng cao hiệu quả xây dựng.

2). Ứng dụng trong bột bả tường

Sợi xenlulozơ có thể giúp làm giảm hiện tượng nứt lớp bột bả ban đầu. Dựa theo công thức kiểm tra như sau-

A. Xi măng pooclăng (P • 0, 42.5 R): 28.0%.

B. Bột Canxi cacbonat (350 mesh): 60.0%.

C. Bột Canxi cacbonat (800 mesh): 10.0%.

D. Bột polymer tái phân tán : 1.0%.

C. Hydroxy propyl methyl xenlulaza: 0.2%.

E. Sợi xenlulozơ: 0.5% (ARBOCEL).

Sợi xenlulozơ mang lại hiệu quả chống nứt ban đầu của bột bả tường. Bởi vì sợi xenlulozơ có chức năng tăng cường ba chiều, và tăng tính bền của bột bả; Có chức năng dẫn nước, vì vậy lượng hơi ẩm bị mất trên lớp bề mặt của bột bả có thể được cung cấp thêm kịp thời và đảm bảo độ co ngót khô của lớp bề mặt và lớp bên trong có xu hướng ổn định, giảm hiện tượng nứt khô do co ngót không đều; Chức năng giũ nước giúp giảm tỷ lệ mất nước tự do trong bột bả trộn tươi, do vậy giảm độ co ngót khô do mất nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published.