Đặc tính quan trọng nhất của ê-te xenlulozơ là khả năng giữ nước của nó trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Vì nước cũng đóng vai trò trong việc bôi trơn và hòa trộn các thành phần vô cơ, cung cấp đủ độ ẩm theo yêu cầu xây dựng. Do vậy có thể dễ dàng trát lớp vữa cát mỏng hoặc trát vữa lặp lại để dàn đều. Ngoài ra, do bổ sung thêm ê-te xenlulozơ vào trong vữa, không cần làm ẩm gạch xây tường trước khi trát vữa giúp quá trình xây dựng hiệu quả hơn.

Bổ sung một lượng ê-te xenlulozơ nhất định vào xi măng có thể giữ ẩm và hydrat hoá trong thời gian dài giúp tăng độ kết dính cho chất nền-

  1. Tỷ lệ bổ sung ê-te xenlulozơ quyết định khả năng giữ nước của nó, trong khi tỷ lệ được quyết định bởi mức độ hấp thụ nước của chất nền, thành phần của vữa, độ dày của lớp vữa, mức độ nhu cầu nước của vữa, thời gian đông kết của chất kết dính và các yếu tố khác.
  2. Mức độ giữ nước phụ thuộc vào lượng nước yêu cầu để giữ vữa được trộn trong một khoảng thời gian. Phương pháp đo mức giữ nước của ê-te xenlulozơ trong vữa thường làm theo phương pháp giấy lọc và rút chân không. 
  3. Khi độ kết dính tăng, mức giữ nước của vữa tăng lên như nhau cùng hàm lượng ê-te xenlulozơ. Với việc gia tăng hàm lượng ê-te xenlulozơ và độ kết dính, mức giữ nước của vữa cũng tăng lên. Khi hàm lượng ê-te xenlulozơ vượt quá 0,3%, mức giữ nước của vữa thay đổi đáng kể và có xu hướng cân bằng.
  4. Khả năng giữ nước của vữa được kiểm soát rộng rãi bởi thời gian phân rã bị ảnh hưởng bởi kích cỡ hạt. Ê-te xenlulozơ càng mỏng thì độ phân rã càng nhanh và khả năng giữ nước tiến triển nhanh hơn.

Trong khi sử dụng các thiết bị trát vữa liên tục trong xây dựng, do giới hạn thời gian pha trộn, bột xenlulozơ càng mịn hơn hoặc rất mịn có thể đáp ứng nhu cầu sản phẩm càng tốt hơn; khi trát vữa thủ công, bột xenlulozơ mịn mức độ thông thường là có thể đạt yêu cầu.

  • Độ hoà tan và nhiệt độ của ê-te xenlulozơ trong nước phụ thuộc vào mức độ hoá ê-te. Nhiệt độ càng cao, thì mức giữ nước càng thấp. Mức độ hoá ê-te của ê-te xenlulozơ càng cao thì mức độ giữ nước của ê-te xenlulozơ ở nhiệt độ cao càng tốt.

Trong suốt quá trình áp dụng, người ta thường dùng một lượng vữa hỗn hợp tươi dưới nhiệt độ 35 °C, nhưng trong điều kiện đặc biệt, nhiệt độ cũng có thể đạt tới thậm chí cao hơn 40 °C. Trong trường hợp này, công thức pha trộn cần điều chỉnh lại, cần lựa chọn đúng loại ê-te xenlulozơ cũng như các thành phần khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.