Độ mịn cũng là một chỉ số chất lượng quan trọng đối với cellulose ether. Yêu cầu Hydroxypropyl Methylcellulose đối với vữa khô là dạng bột, hàm lượng nước thấp và độ mịn ở ngưỡng 20% -60% của kích thước hạt nhỏ hơn 63um. Độ mịn ảnh hưởng đến độ hòa tan của cellulose ether. Hydroxypropyl Methylcellulose thô hơn thường ở dạng hạt, dễ phân tán và hòa tan trong nước mà không tích tụ, nhưng tốc độ hòa tan rất chậm, và không thích hợp để sử dụng trong vữa khô (một số các chất nội địa sản xuất có dạng kết tụ, không dễ dàng phân tán và hòa tan trong nước và dễ dàng kết tụ.) Trong vữa khô, Hydroxypropyl Methylcellulose được phân tán giữa các vật liệu xi măng như cốt liệu, chất độn mịn và xi măng. Chỉ bột đủ mịn có thể tránh sự kết tụ của cellulose ether khi thêm nước. Khi Hydroxypropyl Methylcellulose kết tụ sau khi thêm nước, chất này rất khó để phân tán và hòa tan. Hydroxypropyl Methylcellulose thô hơn không chỉ lãng phí mà còn làm giảm độ bền của vữa, khi vữa khô được rải trên diện tích lớn, tốc độ đóng rắn của vữa cục bộ giảm đáng kể và xảy ra nứt do thời gian bảo dưỡng diễn ra ở thời điểm khác nhau. Đối với vữa phun được xây dựng bằng máy móc, yêu cầu về độ mịn cao hơn do thời gian khuấy động ngắn hơn.

Độ mịn của Hydroxypropyl Methylcellulose cũng có ảnh hưởng nhất định đến đặc tính giữ nước. Nói chung, đối với cellulose ether có cùng độ nhớt nhưng độ mịn khác nhau, chất nào có độ mịn cao hơn thì tốt hơn, có khả năng giữ nước tốt hơn khi so sánh cùng

Leave a Reply

Your email address will not be published.