06 Mar 2020
March 6, 2020

Ê-te Cellulose

0 Comment

Ê-te cellulose là các dẫn xuất cellulose mà tại đó các nhóm hydroxyl được thay thế một phần hoặc hoàn toàn bởi các nhóm ê-te. Trong các sản phẩm vữa hỗn hợp khô, việc bổ sung cellulose có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của vữa. Do đó, nó là một chất phụ gia quan trọng trong các sản phẩm vữa trộn khô.


Ê-te Cellulose có thể được chia thành loại mang điện tích âm, loại mang điện tích dương và loại không mang điện tích tùy theo cấu trúc hóa học khác nhau của các nhóm thế Ê-te. Ê-te không mang điện tích, loại mà phần lớn được dùng trong các sản phẩm vữa, cũng có thể được chia thành ê-te tan trong nước và ê-te tan trong dầu. Ê-te đơn bào là loại chỉ có một loại nhóm thế trên chuỗi phân tử ê-te cellulose, trong khi ê-te hỗn hợp làloại có hai hoặc nhiều nhóm thế khác nhau trên các chuỗi con.


Ê-te cellulose được sử dụng trong vật liệu xây dựng chủ yếu là ê-te methyl cellulose (MC), ê-te hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC), ê-te hydroxyethyl methyl cellulose (HEMC), ê-te hydroxyethyl cellulose (HEC), ê-te hydroxyethyl ethy cellulose (EHEC), vv. Trong sốđó, HPMC và HEMC đã được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm vữa hỗn hợp khô bởi các đặc tính tuyệt vời của chúng.


Quá trình ê-te hóa cellulose được thực hiện trong điều kiệnkiềm. Cellulose phản ứng với dung dịch kiềm để tạo ra cellulose kiềm phồng lên, và sau đó phản ứng với thuốc thử ê-ter hóa. Các hỗn hợp ê-tecellulose có thể được điều chế bằng cách thêm các thuốc thử ê-te hóa khác nhau đồng thời hoặc theo từng phần trong quá trình phản ứng.

Cơ chế của ê-te cellulose trong vữa chủ yếu phụ thuộc vào khả năng giữ nước của nó, xuất phát từ khả năng hòa tan và khử nước của chính ê-te cellulose. Phân tử cellulose không hòa tan trong nước mặc dù nó chứa một số lượng lớn các nhóm hydroxyl. Điều này là do các nhóm hydroxyl không đủ mạnh để phá vỡ liên kết hydro mạnh và lực van der Waals giữa các phân tử. Cellulose chỉ phồng lên trong nước chứ không tan.

Sau khi đưa vào nhóm thế trong chuỗi phân tử, các liên kết hydro bên trong và giữa các cấu trúc phân tử bị phá hủy. Tác động của sự phá hủy liên kết hydro càng lớn, độ nhớt của dung dịch ê-te cellulose bạn sẽ nhận được càng nhiều. Khi nhiệt độ tăng, quá trình hydrat hóa của polymer giảm xuống và phân tử bắt đầu tập hợp lại, tạo thành gel cấu trúc mạng ba chiều để kết tủa từ dung dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.