16 Jul 2012
July 16, 2012

Sản phẩm

0 Comment
 1. 1
  Hydroxypropyl Methylcellulose(HPMC)
  Hydroxypropyl Methylcellulose(HPMC)
 2. 2
  HydroxyMethyl Ethyl Cellulose(MHEC/HEMC)
  HydroxyMethyl Ethyl Cellulose(MHEC/HEMC)
 3. 3
  BỘT NHỰA POLYMER TÁI PHÂN TÁN(RDP)
  BỘT NHỰA POLYMER TÁI PHÂN TÁN(RDP)
 4. 4
  Canxi Focmat(CaFo)
  Canxi Focmat(CaFo)
 5. 5
  Bộtnhựa polyvinyl alcohol(PVA)
  Bộtnhựa polyvinyl alcohol(PVA)
 6. 6
  Ête tinh bột Hydroxypropyl(HPS)
  Ête tinh bột Hydroxypropyl(HPS)
 7. 7
  Hydroxyethyl Cellulose(HEC)
  Hydroxyethyl Cellulose(HEC)
 8. 8
  Sợi polypropylene(PP Fiber)
  Sợi polypropylene(PP Fiber)
 9. 9
  Sợi gỗ(Wood Fiber)
  Sợi gỗ(Wood Fiber)