Khả năng giữ nước là một đặc tính quan trọng của cellulose ether và đây cũng là điều mà nhiều nhà sản xuất vữa hỗn hợp khô nội địa quan tâm, đặc biệt với những nhà sản xuất ở khu vực phía nam nơi có nhiệt độ cao. Các yếu tố ảnh hướng tới tác động khả năng giữ nước của vữa gồm hàm lượng Hydroxypropyl Methylcellulose, độ nhớt của Hydroxypropyl Methylcellulose, độ mịn của các hạt và nhiệt độ của môi trường mà nó được sử dụng.

1. Ảnh hưởng của lượng được thêm vào tới khả năng giữ nước

Khả năng giữ nước của vữa tăng lên khi thêm một lượng cellulose ether.

2. Ảnh hưởng của độ nhớt tới độ giữ nước

Ảnh hưởng độ giữ nước của Hydroxypropyl Methylcellulose được cải thiện khi gia tăng độ nhớt.

3. Ảnh hưởng của độ mịn tới độ giữ nước

Khả năng giữ nước của Hydroxypropyl Methylcellulose cũng liên quan đến độ mịn của hạt. Nhìn chung, hiệu suất giữ nước của Hydroxypropyl Methylcellulose có độ mịn tốt sẽ tốt hơn so với Hydroxypropyl Methylcellulose thô.

4. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới độ giữ nước

Khả năng giữ nước của Hydroxypropyl Methylcellulose cũng liên quan tới nhiệt độ. Khả năng giữ nước của Cellulose Ether giảm khi nhiệt độ tăng.

Tuy nhiên, trong các ứng dụng vật liệu thực tế, vữa thường được trát lên các bề mặt nóng ở nhiệt độ cao (trên 40oC), chẳng hạn như trát ngoài trời vào mùa hè, như vậy thường tăng tốc độ đóng rắn và cứng của bê tông. Việc giảm tỷ lệ giữ nước đã dẫn đến ảnh hưởng đáng kể cho cả khả năng tạo hình và khả năng chống nứt, do đó giảm các yếu tố nhiệt độ trong điều kiện như vậy trở nên đặc biệt quan trọng. Môi trường trên buộc các chuyên gia nghiên cứu vữa phải đưa ra các bổ sung đặc biệt và sáng tạo nhiều thay đổi quan trọng đối với các công thức vữa theo thời tiết. Mặc dù các phụ gia cellulose methyl hydroxyethyl hiện đang được coi là đi đầu trong phát triển công nghệ, sự phụ thuộc vào nhiệt độ của các chất này vẫn dẫn đến giảm chất lượng vữa. Mặc dù tăng lượng methyl hydroxyethyl cellulose (công thức cho mùa hè), khả năng tạo hình và khả năng chống nứt vẫn chưa đủ để sử dụng. Bằng cách xử lý đặc biệt của MC, chẳng hạn như tăng mức độ ê-te hóa, điều này có thể duy trì hiệu quả giữ nước tốt hơn ở nhiệt độ cao hơn, và nó có thể cung cấp chất lượng tốt hơn trong điều kiện khắc nghiệt.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.