Canxi Focmat

Canxi Focmat – thiết lập-Chất xúc tác

Calcium Formate(CaFo)

 

Canxi focmat là tinh thể trắng có trạng thái lỏng rất trội, đây là chất thường được dùng làm chất xúc tác thiết lập trong vữa. Trong các sản phẩm vữa hỗn hợp khô như vữa cách ly nhiệt, thạch cao gốc xi măng, trát xi măng, vữa sửa v.v. Để tăng cường độ bền ban đầu, xi măng giàu alumin và thạch cao thường được dùng như chất làm đông, (ở nhiệt độ thấp, cần bổ sung chất chống đông), canxi focmat có vai trò kép là chất xúc tác thiết lập có thể tăng tốc quá trình hóa cứng của xi măng, tăng cường độ bền ban đầu và tránh tốc độ thiết lập thấp của vữa khi xây dựng trong mùa đông hoặc trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thấp nên vữa có thể được dùng vô cùng sớm, đặc biệt tăng cường độ bền lúc ban đầu.

Đặc tính sản phẩm:

Canxi focmat là một loại chất xúc tác thiết lập có thể tăng tốc sự hóa đông và cứng hóa của bê tông/vữa mà có thể-

1, giảm thời gian thiết lập ban đầu.

Thường hóa sự kết chậm của vữa/xi măng ở các điều kiện nhiệt độ thấp.
Tăng tỉ lệ gia tăng độ bền lúc ban đầu.
Giảm thời gian đống khuôn trong cấu kiện trong quá trình sản xuất các chi tiết đúc bê tông sẵn.
Giảm thời gian bê tông đạt khả năng tải.

Tỉ lệ bổ sung

Tỉ lệ liều lượng sẽ phụ thuộc vào thiết kế hỗn hợp, quy trình, các loại vật liệu và hiệu quả mong muốn nhưng chủ yếu:

500gms – 2000gms trên 100 kg xi măng

(0.50% – 2.00% theo trọng lượng của xi măng)

Khuyến nghị nên thực hiện kiểm tra sơ bộ để thiết lập liều chuẩn xác cho ứng dụng.

Phạm vi ứng dụng

Canxi focmat có thể được dùng trong xi măng, vữa khô và keo dán gạch, tác dụng với cả thời gian cứng hóa và thiết lập bằng cách đẩy nhanh sự hình thành của silicat aluminat tricalcium. Phụ thuộc vào liều lượng của Canxi focmat thì cũng có thể điều chỉnh mạnh công dụng ban đầu của vữa ướt.

← PreviousNext →

Related Products

Hydroxyethyl Cellulose
Hydroxyethyl Cellulose
Hydroxyethyl Cellulose
Hydroxypropyl Methylcellulose(HPMC)
Hydroxypropyl Methylcellulose(HPMC)
Hydroxypropyl Methylcellulose(HPMC)
BỘT NHỰA POLYMER TÁI PHÂN TÁN
BỘT NHỰA POLYMER TÁI PHÂN TÁN
Redispersible Polymer Powder(RDP)