Tinh bột Ê-te được sử dụng trong các vật liệu xây dựng từ xi măng như lớp trát, kết dính, và nề phẳng để hình thành bề mặt chức năng cả bên trong lẫn bên ngoài. Vữa trát được dùng để phủ lên các chỗ không đều trên tường. Chúng phải có độ liên kết chắc và bền với chất nền. Bề mặt của vữa phải trở nên nhẵn và phẳng để mang lại tính hấp thụ đồng đều và dễ điều chỉnh cho các công đoạn xử lý tiếp theo như sơn. Về đặc tính lưu biến, yêu cầu tương tự như trong ứng dụng với thạch cao. Mặc dù các loại vữa khác nhau có các yêu cầu khác nhau đối với vật liệu, các loại tinh bột ê-te khác nhau có một đặc điểm chung- giúp cho vữa có đặc tính lưu biến chống võng xệ và nâng cao hiệu suất bơm, do vậy làm cho quá trình trang trí và trát trở nên thuận tiện. Thậm chí với liều dùng rất nhỏ (thường là dưới 0,05 %) là đủ để tạo ra đặc tính lưu biến thích hợp.

  1. Tinh bột Ê-te có thể được sử dụng trong trát vữa trang trí, như chất làm đặc lớp phủ hoàn thiện, và chức năng chính là nâng cao độ nhẵn cho bề mặt.
  • Trong chất kết dính gạch từ xi măng, khi trát tường hay lát gạch, điều quan trọng là phải có đặc điểm như phương pháp gia công đơn giản, thời gian ninh kết dài, tính chống trượt tuyệt vời và khả năng liên kết tốt. Sau khi cho thêm tinh bột ê-te, có thể tăng thời gian đông kết, chống trượt cho gạch men và có độ bền kết dính tốt với vật liệu nền.

Nhiều thí nghiệm cho thấy khi bổ sung tinh bột ê-te và tối ưu hoá lượng ê-te xenlulôzơ và bột polyme tái phân tán, gạch men hoàn toàn kết dính tốt không bị rơi ra khỏi bề mặt, và độ dính của chất kết dính gạch về cơ bản vẫn không thay đổi. Thời gian hiệu chỉnh va thời gian tiếp xúc được kéo dài, và cách thức làm việc tốt hơn cách thức ban đầu.

Giống như nhiều sản phẩm vữa, chất kết dính gạch được phân loại theo tiêu chuẩn Châu Âu. Bằng cách bổ sung tinh bột ê-te, chất kết dính gạch có khả năng chống trượt và có thể được nâng lên tiêu chuẩn mức T, thời gian tiếp xúc được kéo dài lên tiêu chuẩn mức E.

Leave a Reply

Your email address will not be published.